Narodowy Program Mieszkaniowy

Narodowy Program Mieszkaniowy
to kolejny element wsparcia rodzin wielodzietnych.
Program stanowi spełnienie obietnicy złożonej przez Beatę Szydło w exposé.
Program będzie finansowany ze środków pozyskiwanych przez Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, pieniędzy budżetowych oraz innych środków publicznych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundusze europejskie), a także ze środków prywatnych, np. gromadzonych w funduszach inwestycyjnych.
Program zakłada powołanie Narodowego Operatora Mieszkaniowego. Operator przy wykorzystaniu gruntów publicznych będzie budował mieszkania dedykowane dla osób o umiarkowanych dochodach.
Mieszkania będą dostępne w dwóch opcjach: na wynajem oraz na wynajem z dojściem do własności.
Zgodnie z założeniami powstaną tanie mieszkania na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności.
Średni czynsz w mieszkaniu na wynajem wyniesie od 10 do 20 zł za metr kwadratowy. W opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania czynsz ma wynieść ok. 12 – 24 zł za metr kwadratowy.
Przewidziano wsparcie budownictwa społecznych mieszkań czynszowych, budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego lub inne podmioty.
Program umożliwia samorządom składanie wniosków o dofinansowanie kosztów budowy mieszkań komunalnych i chronionych oraz noclegowni i schronisk dla bezdomnych.
Nowym instrumentem wsparcia będzie dotacja dla gmin, które wspólnie z inwestorami będą budowały mieszkania o niskim czynszu.
Dodatkowo, spółki gminne oraz spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, będą mogły ubiegać się o preferencyjne kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Program wprowadza mechanizm oszczędzania w ramach Indywidualnych Kont Mieszkaniowych (IKM).
Oszczędności będą mogły być przeznaczone na zakup, budowę oraz remont mieszkania lub domu jednorodzinnego oraz będą zwolnione z podatku dochodowego. Regularne oszczędzanie ma być nagradzane premią wypłacaną z budżetu państwa.
Pierwsze inwestycje w ramach programu rozpoczną się w 2018 r., a w 2019 r. pierwsi uczestnicy programu otrzymają klucze do mieszkań.

zdjęcie: źródło:https://mieszkanieplus.com/

Skip to content