NAJWAŻNIEJSZA OSIĄGNIĘCIA RZĄDU PIS:

NAJWAŻNIEJSZA OSIĄGNIĘCIA RZĄDU PIS:
DZIĘKI PROGRAMOWI 500+ WIELU RODZINOM W POLSCE ŻYJE SIĘ LEPIEJ. Poprawiły się ich warunki materialne.
PŁACA MINIMALNA ROŚNIE DO 2000 ZŁ MIESIĘCZNIE. Wprowadzono minimalną stawkę godzinową.
PODWYŻKI NAJNIŻSZYCH EMERYTUR DO 1000 ZŁ
BEZROBOCIE NA NAJNIŻSZYM OD LAT POZIOMIE.
ZAPEWNIONO SENIOROM DARMOWE LEKI.
ROZPOCZĘTO PROGRAM MIESZKANIE+. Polacy maja prawo do godnego życia. Własne mieszkanie daje takie poczucie.
RODZICE MAJĄ WOLNOŚĆ WYBORU. Nie ma już obowiązku wysyłania sześciolatków do szkoły. To rodzice, nie urzędnicy, decydują kiedy ich pociechy rozpoczną naukę.
ZAKAZ ZABIERANIA DZIECI RODZICOM Z POWODU BIEDY.
Rząd stabilizuje finanse publiczne, uszczelnia system podatkowy. Już dziś są większe wpływy do budżetu. Ponadto rząd finalizuje kolejne duże inwestycje zagraniczne.
podatek CIT dla małych przedsiębiorców obniżony z 19 do 15 proc.
Ochrona ziemi rolnej przed wykupem przez „słupy”.
Podatek bankowy.
Skip to content