#MCSM- PWSZ Tarnów

Tarnów.

2,5 miliona złotych kosztowało uruchomienie w tarnowskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej – Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych.Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznych powstają w całym kraju. Minister zdrowia ze środków unijnych przeznaczył ponad 92 miliony na tworzenie takich centrów. To nowa jakość w kształceniu pielęgniarek. To wysokiej wierności symulatory, fantomy i trenażery, które pozwalają nabywać umiejętności techniczne w wykonywaniu przeróżnych zabiegów pielęgniarskich i ratujących życie???‍?‍?‍?
zdjęcie: http://tarnow.net.pl/articles/s/i/253954

https://www.tarnowska.tv/wiadomosci/3087,nowoczesne-centrum-symulacji-medycznej-powstalo-w-tarnowskiej-pwsz?fbclid=IwAR2nGaZYDsx2m0Fzx16K3KDpxRIN_6bzZW1ez-5W6qk4rmeUgOqA4X2aocw

Skip to content