Mapy potrzeb zdrowotnych

Mapy potrzeb zdrowotnych są narzędziem prezentującym najważniejsze dane i analizy dotyczące obecnego systemu opieki zdrowotnej, bazującym na połączeniu wiedzy środowiska medycznego z danymi raportowanymi przez świadczeniodawców do płatnika publicznego oraz pozostałych źródeł informacji. Umożliwiły stworzenie prognoz dotyczących zjawisk epidemiologicznych oraz zapotrzebowania na wybrane świadczenia, dzięki czemu stanowią podstawę do opracowania rekomendacji w zakresie kreowania lokalnych polityk zdrowotnych w oparciu o obiektywne informacje. Wnioski z map potrzeb zdrowotnych mają być również uwzględnione przez płatnika publicznego w procesie kontraktowania świadczeń. W celu monitorowania zmian w systemie opieki zdrowotnej cykl „analizy – wnioski – rekomendacje” będzie powtarzany poprzez systematyczne publikowanie map potrzeb zdrowotnych. Ponadto mapy potrzeb zdrowotnych są wykorzystywane m. in. do opiniowania celowości inwestycji w infrastrukturę medyczną oraz do rozdziału środków unijnych.

zdjęcie: vhttp://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/

Skip to content