maluch plus 2017

W celu wspierania rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z wojewodami od 2011 r. realizuje Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. Przewiduje on dofinansowanie ze środków budżetu państwa do 80% kosztów zadania – w drodze otwartego konkursu ofert – działań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. Program składa się z kliku modułów. Szacuje się, że utworzonych zostanie ok. 12 tys. nowych miejsc opieki, a dofinansowanie do bieżącego funkcjonowania otrzyma prawie 43 tys. miejsc.

Wyniki programu będą ogłoszone do 3 lutego.

Skip to content