Łowczówek 2018

Zlot Niepodległościowy.

Łowczówek 2018 – uroczyste złożenie wieńców na grobach Legionistów przez Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę , Posłów na Sejm RP , władz rządowych i samorządowych.

Skip to content