Konsultacje dla KGW-Brzesko

Blisko trzysta przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z powiatów bocheńskiego, brzeskiego i proszowickiego wzięło udział w konsultacjach regionalnych „Należność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obaw i obowiązków. Wspólna dyskusja: wsparcie finansowe, działalność KGW, wydatki i rozliczenia”. Spotkanie, które zorganizowała Józefa Szczurek-Żelazko, poseł na Sejm RP odbyło się w RCK-B w Brzesku. – Duża frekwencja pokazuje, że panie zrzeszone w KGW są zainteresowane nowymi perspektywami, jakie dla nich stworzyliśmy – mówiła organizatorka spotkania.

Konsultacje to pokłosie wdrożenia ustawy przyjętej pod koniec ubiegłego roku, która otwiera nowe możliwości dla kobiet działających w Kołach Gospodyń Wiejskich.

-Do tej pory bardzo doskwierało kobietom działającym w KGW, że nie miały osobowości prawnej, że nie mogły aplikować o środki na realizacje swoich pomysłów. Ta ustawa daje szansę na rozwój KGW – przekonywała poseł Józefa Szczurek-Żelazko dodając, że spotkanie zorganizowano, by dać jasne wskazówki kobietom, w którym obszarze aktywizować się, w jakim kierunku można się rozwijać, jak pozyskiwać środki i jak je rozliczać.

Gościem konferencji była Andżelika Możdżanowska. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju mówiła o zaletach nowych rozwiązań.

-Ta ustawa daje możliwość realizacji tradycji i kultury, tożsamości lokalnej i uruchamia pro przedsiębiorcze postawy na obszarach wiejskich. Jest oparta na dwóch filarach. Pierwszy to osobowość prawna, która panie nabywają poprzez wpis do Krajowego Rejestru KGW, a to daje nieograniczone możliwości pozyskania środków finansowych – zapewniała minister Możdżanowska.

Drugi filar obejmuje wszystkie rozwiązania proceduralne administracyjno-prawne. – KGW to jedyne organizacje, które w ramach swojej działalności statutowej nie muszą posiadać kasy fiskalnej. Są zwolnione z podatku dochodowego i z podatku VAT do 200 tys. zł – przekonywała przedstawicielka Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Skip to content