Konferencja “Rola pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w dobie deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia” 28 lutego 2017 r. Warszawa

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych we współpracy z Fundacją Urszuli Jaworskiej zorganizowała dzisiaj w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym konferencja pt.:“Rola pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w dobie deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia”. Podczas konferencji wystąpili m.in. Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Jacek Krajewski – Prezes Porozumienia Zielonogórskiego oraz Dorota Karkowska z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. W trakcie spotkania  przedstawiono wyniki ankiety pt. „Poziom świadomości społecznej nt. POZ i opieki środowiskowej”.

http://nipip.pl/konferencja-rola-pielegniarki-poloznej-podstawowej-opieki-zdrowotnej-dobie-deinstytucjonalizacji-ochronie-zdrowia-28-lutego-2017-r-warszawa/

[envira-gallery id="3662"]
[envira-gallery slug="3662"]

Skip to content