Konferencja prasowa Ministerstwa Zdrowia zapowiadająca istotne zmiany

Konferencja prasowa Ministerstwa Zdrowia zapowiadająca istotne zmiany.

 

Dzieci to szczególna grupa pacjentów. Ich pobyt w szpitalu jest trudnym przeżyciem – zarówno dla nich, jak i dla rodziców. Chcąc uregulować warunki pobytu opiekunów przy najmłodszych pacjentach w placówkach opieki medycznej, przy wsparciu i we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP – zostały podjęte prace przez Ministerstwo Zdrowia nad doprecyzowaniem przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w tym zakresie.

https://www.gov.pl/zdrowie/nie-bedzie-oplat-za-sama-obecnosc-rodzicow-przy-dziecku-w-szpitalu

W trosce o zdrowie uczniów Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło prace nad przygotowaniem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zgodnie z planowanymi rozwiązaniami szkoły będą miały zapewnione lepsze warunki organizacyjne do realizacji opieki zdrowotnej. I co ważne, opieka w szkołach  będzie realizowana za zgodą i wiedzą rodziców.

https://www.gov.pl/zdrowie/wzmacniamy-opieke-zdrowotna-nad-uczniami

Działania na rzecz poprawy stanu zdrowia psychicznego to jeden z priorytetów Ministerstwa Zdrowia. Przez wiele lat była ona zaniedbywana.

https://www.gov.pl/zdrowie/reforma-opieki-psychiatrycznej

zdjęcie: źródło:strona Ministerstwa Zdrowia

Skip to content