Komunikat Ministerstwa Energii

Szanowni Państwo bardzo proszę o zapoznanie się z komunikatem Ministra Energii w/s oświadczeń do ustawy o cenach prądu❗

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, tzw. ustawa o  cenach pądu, utrzymuje w 2019 r. ceny prądu z roku 2018 bezwarunkowo gospodarstwom domowym. Mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale oraz  jednostki sektora finansów publicznych (w tym samorządy) składają natomiast do 29 lipca br. oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Podpisany dokument jest potwierdzeniem przez nich statusu i warunkiem utrzymania ceny energii elektrycznej z roku 2018.

W związku z dużym zainteresowaniem ułatwiamy wszystkim możliwość złożenia oświadczenia. Informujemy, że punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych pracują w sobotę (27.07), niedzielę (28.07), a w  poniedziałek (29.07) do północy❗

Oświadczenie można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do 29 lipca br., decyduje data stempla pocztowego.

PDF oświadczenie odbiorcy energii 1.44MB ➡ https://www.gov.pl/…/O…/77396a64-9853-c71c-aaf2-a2740672515d

PDF oświadczenie odbiorcy energii 0.66MB ➡ https://www.gov.pl/…/I…/1d7bf059-5836-e8f0-21d9-24e57e889820

Skip to content