Kolejne umowy

2.02.2018r.  podpisane zostały kolejne umowy.

2.02.2018r. w Opolu i Katowicach wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko podpisała kolejne umowy na dofinansowanie projektów ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

  • W województwie opolskim łącznie z umowami podpisanymi dzisiaj zawartych będzie 5 umów o dofinansowanie projektów. Opiewają one na łączną kwotę 66 mln zł, co stanowi 3% środków przeznaczonych na całą Polskę.
  • W województwie śląskim łącznie z umowami podpisanymi dzisiaj zawarte będą 23 umowy o dofinansowanie projektów. Opiewają one na łączną kwotę 302 mln zł, co stanowi niemalże 13% środków przeznaczonych na całą Polskę.

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/kolejne-umowy-na-dofinansowanie-ze-srodkow-europejskich-podpisane/

Skip to content