Kolejne środki PFRON

Tarnów.

Kolejne środki PFRON na projekty związane z wyrównywaniem różnic między regionami dla Powiatu Tarnowskiego?

Dzisiejsze wydarzenie i podpisanie umów z Programu wyrównywania różnic między regionami wpisuje się w politykę rządu w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, w tym Programu Dostępność plus. Podejmowany jest szereg działań we wszystkich obszarach życia społecznego, w tym również w tych obejmujących likwidację barier architektonicznych, poruszanie się i transport osób niepełnosprawnych, a także ich aktywizację zawodową

Skip to content