Jubileusz 70 lecia Biblioteki

12 maja o godzinie 12:00 w Kościele Św. Jakuba Apostoła odbyła się uroczysta msza Święta, następnie w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku miała miejsca część oficjalno- artystyczna. Oprócz wystąpienia Burmistrza Brzeska Grzegorza Wawryki, krótką historię Biblioteki przedstawiła Pani Dyrektor Maria Marek. Ponadto wykład  na temat „Biblioteka -Interenet- Książki” wygłosił prof. dr hab. Jacek Wojciechowski, natomiast wykład na temat e-katologów przestawił Pan Wojciech Kowalewski. Pani Poseł Józefa Szczurek-Żelazko niestety nie mogła uczestniczyć w tym wyjątkowym jubileuszu, nie mniej jednak przygotowała szczególny prezezent z okazji tego święta dla wszystkich Pracowników Biblioteki- życzenia od samej Pani Premier Beaty Szydło. W imieniu Pani Poseł życzenia od Pani Premier odczytała Pani Mieczysława Klimek, natomiast życzenia od samej Pani Poseł przekazała Paulina Rudnik. Uroczystości uświetniły wspaniałe występy dzieci i młodzieży.

Z okazji dzisiejszego święta, Jubileuszu 70 -lecia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku, chciałabym Państwu wyrazić wdzięczność za codziennąniełatwą pracę. Życzę, aby podejmowane wciąż nowe działania przynosiły pożytek Brzesku i jego społeczności, a wykonywana praca dawała Państwu radość i poczucie satysfakcji.

Józefa Szczurek-Żelazko

[envira-gallery id="998"]
[envira-gallery slug="998"]

Skip to content