JUBILEUSZ 25 LAT WSPÓLNOTY WIARA I ŚWIATŁO W BOCHNI I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

JUBILEUSZ 25 LAT WSPÓLNOTY WIARA I ŚWIATŁO W BOCHNI I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

 

14 kwietnia 2018r. w Oratorium Św. Kingi w Bochni odbył się Jubileusz 25 lat Wspólnoty Wiary i Światło w Bochni połączony z ogólnopolską konferencją naukową pt.: „Wspólnota miejscem rozwoju osoby” , której organizatorem była Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL.

Patronat honorowy tych uroczystości objął Ks. Bp Andrzej Jeż Biskup Tarnowski oraz  Józefa Szczurek-Żelazko Poseł na Sejm RP, Krzysztof Michałkiewicz – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Marta Mordarska – Dyrektor PFRON Oddział w Krakowie, Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski – Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL – Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stefan Kolawiński – Burmistrz Miasta Bochnia, Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński.

Podczas wydarzenia dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska informacyjno – promocyjne PFRON dotyczące programu „Aktywny samorząd” oraz punkt informacyjnego PCPR w Bochni. Była także możliwość obejrzenia prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Proszówkach oraz uczestników Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni.

Podczas całego wydarzenia Panią Poseł Szczurek-Żelazko reprezentowała asystentka Pani Poseł Pani Elżbieta Adamska.

 

Skip to content