Jamna – tłumy pielgrzymów z okazji Odpustu, Święta Pojednania, a także Dni Ojca Jana Góry.

Jamna – tłumy pielgrzymów z okazji Odpustu, Święta Pojednania, a  także Dni Ojca Jana Góry. Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei jest miejscem modlitwy i pojednania.

Jamna to miejsce przesiąknięte tragiczną historią. W 1999 roku rozwijające się dzieło w Jamnej zobaczył i pobłogosławił Ojciec Święty Jan Paweł II. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze uroczystości!

Skip to content