Informator MSiT

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. To program obejmujący działania z zakresu trzech kluczowych projektów: Organizacji Imprez dla Dzieci i Młodzieży, Lokalnego Animatora Sportu oraz Projektu Sportu Powszechnego realizowanego przez Polskie Związki Sportowe. Dzięki tym programom dbamy o rozwój sportowy na wielu płaszczyznach. Z myślą o samorządach i w odpowiedzi na liczne głosy ze strony władz lokalnych Ministerstwo Sportu i Turystyki postanowiło zmienić funkcjonujący obecnie system w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej i zastąpić go programami wdrażanymi na poziomie Ministerstwa.W 2017 roku, na wszystkie inwestycje sportowe zaplanowano 443 340 000 zł. KLUB i SKS to kluczowe projekty Ministerstwa Sportu i Turystyki. KLUB to sportowy program 500+. To bezpośrednie wsparcie małych i średnich klubów sportowych. SKS to największy program zajęciowy MSiT. To systematyczne, dodatkowe i ogólnodostępne zajęcia z aktywności fizycznej 2 razy w tygodniu po 60 minut

Więcej informacji dotyczących wszystkich projektów poniżej:

INFORMATOR MSIT

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1950,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html

zdjęcie:http://www.msport.gov.pl/
Skip to content