Informacja dot. promes dla woj. małopolskiego

Informacja dot. promes dla woj. małopolskiego.

Uprzejmie informujemy, iż zostały podpisane promesy dofinansowania dla samorządów z terenu województwa małopolskiego na zadania związane z remontem i odbudową infrastruktury komunalnej dla 50 gmin oraz 5 powiatów, co pozwoli na realizację w 2018 roku 174 zadań inwestycyjnych, przyczyniając się do zwiększenia dostępności do unikalnych walorów przyrodniczo – turystycznych województwa małopolskiego poprzez poprawę stanu dróg i mostów.

W załączeniu przedstawiam wykaz przyznanych kwot poszczególnym gminom w powiatach: brzeski, bocheński, proszowicki, dąbrowski, tarnowski :

Bochnia                               980,00 tys. zł

Gnojnik                                610,00 tys. zł

Iwkowa                                1 030,00 tys. zł

Koniusza                              400,00 tys. zł

Koszyce                               520,00 tys. zł

Lipnica Murowana          80,00 tys. zł

Nowe Brzesko                   480,00 tys. zł

Pałecznica                           1 050,00 tys. zł

Ryglice                                  2 450,00 tys. zł

Trzciana                               300,00 tys. zł

Tuchów                                140,00 tys. zł

Żegocina                             410,00 tys. zł

Powiat Dąbrowski           2 100,00 tys. zł

 

 

 

Skip to content