inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego Oświęcimiu

3 października 2017r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pani Józefa Szczurek-Żelazko wzięła udział w inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego Oświęcimiu, prowadzącej studia na kierunku Pielęgniarstwo. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu powstała w lipcu 2005. Jej utworzenie było wspólną inicjatywą władz samorządowych powiatu oświęcimskiego, województwa małopolskiego i miasta Oświęcim. Patronat nad oświęcimską Uczelnią Wyższą objął Uniwersytet Jagielloński.

Przy okazji wizyty w PWSZ Pani Wiceminister miała możliwość nie tylko zapoznać się z bazą dydaktyczną Instytutu Pielęgniarstwa ale i również spotkać się z kadrą i omówić problemy związane z kształceniem pielęgniarek.

„Serdecznie dziękuję Jego Magnificencji Rektorowi PWSZ w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witoldowi Stankowskiemu-  za zaproszenie na tę wspaniałą uroczystość oraz dr n. med. Katarzynie Matusiak – Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa, za cenne uwagi dotyczące spraw kształcenia pielęgniarek”

Józefa Szczurek-Żelazko

[envira-gallery id="5028"]
[envira-gallery slug="5028"]

Skip to content