Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Tarnowskiej Szkole Wyższej

19 października w Tarnowskiej Szkole Wyższej odbyła się inauguracja roku akademickiego 2016/2017. Niestety obowiązki sejmowe uniemożliwiły mój udział w tej uroczystości, jednak reprezentowała mnie moja asystentka Paulina Rudnik.

Ważnym punktem niniejszej inauguracji było podpisanie umowy współpracy pomiędzy Tarnowską Szkołą Wyższą a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ponadto po immartykulacji studentów I roku Pani prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka wygłosiła bardzo ciekawy wykład inauguracyjny„ Kryzys szkoły w dziedzinie wychowania”.

Serdecznie dziękuje Pani Rektor oraz Pani Kanclerz Tarnowskiej Szkoły Wyższej za zaproszenie i ciepłe słowa skierowane do mnie,  podczas inauguracji.

Państwa uczelnia jest cenioną placówką ze względu na wysoki poziom nauczania. Kształcenie wykwalifikowanej kadry to ogromny wkład w rozwój gospodarczy naszego regionu. Państwa trud oraz ciężka praca zaowocowała dużymi sukcesami, odpowiadającymi na obecne wyzwania w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz potrzeby społeczno-gospodarcze mieszkańców Ziemi Tarnowskiej. Życzę, aby ten rok był czasem współpracy uczelni, przedsiębiorców oraz wszystkich otaczających instytucji. Wierzę, że będzie to dla Państwa udany i inspirujący czas.

Józefa Szczurek-Żelazko

Poniżej link do reportażu:

http://tarnowska.tv/aktualnosci/czytaj/13514,inauguracja-roku-akademickiego-i-podpisanie-umowy-z-zus-w-tsw.html

http://www.tarnow.pl/Galeria/Galeria-Edukacja-i-Nauka/Galeria-Edukacja-i-Nauka-2016/Inauguracja-roku-akademickiego-Tarnowskiej-Szkoly-Wyzszej

[envira-gallery id="2492"]
[envira-gallery slug="2492"]

Skip to content