II Małopolski Dzień Osób Niepełnosprawnych

Wszyscy jesteśmy potrzebni sobie nawzajem”

„Wszyscy jesteśmy tacy sami. Wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy jesteśmy kochani. Wszyscy jesteśmy potrzebni sobie nawzajem” – powiedział podczas inauguracji II Małopolskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych ks. dr Franciszek Ślusarczyk – Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Małopolski Oddział PFRON już po raz drugi zorganizował cykl wydarzeń związany z corocznymi obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 4 grudnia wspólnie z Osobami Niepełnosprawnymi w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie świętowali Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Urszula Rusecka – Poseł na Sejm, Zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Jarosław Szlachetka – Poseł na Sejm oraz przedstawiciele duchowieństwa, samorządów, organizacji pozarządowych i partnerzy Oddziału.

Uroczystość została oficjalnie otwarta przez Martę Mordaską – dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON oraz gospodarza miejsca, Krzysztofa Głuchowskiego – dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego. Spotkanie było okazją do uhonorowania osób i organizacji za ich szczególne osiągnięcia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Małopolsce. Honorową odznaką Primus in Agendo, za swoje zasługi wyróżnieni zostali Teresa Chłosta – emerytowana dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – prezes Fundacji im. Brata Alberta. Na wniosek Jarosława Szlachetki – Posła na Sejm, odznaczenia Primus in Agnedo przyznała Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Specjalne wyróżnienia i statuetki za aktywną działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami i wspieranie inicjatyw służących integracji, Oddział Małopolski przyznał m.in. Stanisławowi Kmiecikowi – niepełnosprawnemu artyście, Janowi Meli – prezesowi Fundacji „Poza horyzonty” oraz Bogdanowi Wasztylowi – p.o. Dyrektora Oddziału Terenowego TVP3 Kraków. Za swoje osiągnięcia sportowe w 2017 roku, wyróżnione i nagrodzone przez Alior Bank zostały również dwie drużyny: Klub Sportowy Osób Niesłyszących – UKS Bagry oraz Krakowska Drużyna Blind Football`u – Tyniecka NWP Kraków.

Podczas uroczystości wystąpili Julia i Olaf – mali artyści z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, Daniel Zawodnik – laureat III miejsca tegorocznej edycji festiwalu „Zaczarowana Piosenka”, Ryszard Szarzyński „Maski” – niesłyszący mim oraz zespół integracyjny Halny Wiatr z Zakopanego, który zadebiutował po 17 latach zawieszenia swojej działalności.

[envira-gallery id="5362"]
[envira-gallery slug="5362"]

 

 

Skip to content