II Forum Leczenia Ran

II Forum Leczenia Ran.

Pani Minister Szczurek-Żelazko była gościem II Forum Leczenia Ran, wydarzenia dotyczącego postępowania z ranami trudno gojącymi się, na którym wystąpili najwybitniejsi specjaliści z zakresu leczenia ran. Podczas Forum mówiła o podwyżkach w służbie zdrowia, sytuacji kadrowej w ochronie zdrowia i działaniach Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie, rozmawiano także o nowych rozwiązaniach realizowanych i planowanych przez Resort Zdrowia.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie na scenie i w budynku
Skip to content