Gmina Rzezawa-BUS 500 Plus

W dniu 5 maja 2016 r. na parkingu koło Kościoła w Rzezawie w związku z realizacją programu „Rodzina 500+”, odbyła się akcja informacyjno – promocyjna „500 BUS”. „500 Bus” wraz z Pracownikami Małopolskiego Urzędu Wojewodzkiego w Krakowie w Rzezawie przywitała Pani Poseł Józefa Szczurek-Żelazko oraz Wójt Gminy Rzezawa Pan Mariusz Palej.

Ten mobilny punkt informacyjny, w którym zainteresowane osoby  mogły otrzymać bezpłatną pomoc, porady i odpowiedzi na temat głównych założeń Programu, przebywał w Rzezawie od godziny 8:30 do godziny 10:30.  Na chwilę obecną w Gminie Rzezawa zostało złożone ok. 700 wniosków o świadczenie wychowawcze-przewidywane jest liczba 1000. Ok. 70 wniosków zostało złożone drogą elektroniczną, reszta została złożona w Urzędzie Gminy. Największe wsparcie jakiego udzieliła do tej pory Gmina Rzezawa jednej z rodzin., to kwota 4000 zł. Wójt Gminy podczas akcji promocyjnej ”500 BUS” zapewnił, iż proces składania wniosków w Rzezawie przebiegł wyjątkowo sprawnie, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zostały uruchomione 4 stanowiska obsługujące osoby zainteresowane złożeniem wniosku. Pierwsze wypłaty ruszyły już w kwietniu.

” Serdecznie dziękuje Panu Wójtowi Gminy Rzezawa -Mariuszowi Palejowi oraz wszystkim Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie za dołożenie wszelkich starań, aby  rządowy Projekt Rodzina 500 Plus tak wspaniale  i sprawnie został zrealizowany w tej jednostce samorządowej. To m. in. dzięki Waszemu przyjaznemu podejściu do ludzi, udało się ten pierwszy okres składania wniosków przejść skutecznie i  płynnie. Dziękuje również  za przygotowanie i koordynowanie akcji promocyjnej „500 BUS”, dzięki której kolejne rodziny mogły dowiedzieć się jak otrzymać świadczenie.”

Józefa Szczurek-Żelazko

[envira-gallery id="880"]
[envira-gallery slug="880"]

Skip to content