Gratulacje

 

 

Lista podmiotów którym przyznano dofinansowanie na realizację w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (zadanie nr 2 – zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” oraz zadanie nr 3 – zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej):

ttps://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2220,Lista-podmiotow-ktorym-przyznano-dofinansowanie-na-realizacje-w-2018-roku-organi.html

Skip to content