Forum z Małopolskim Kuratorem Oświaty

22 stycznia 2018r. w Bochni odbyło się Forum z Małopolskim Kuratorem Oświaty z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów i nauczycieli oraz młodzieży szkół z powiatu bocheńskiego i brzeskiego.

Forum składało się  z  części samorządowej, młodzieżowej, dyrektorskiej i nauczycielskiej. Pani Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko oraz Poseł na Sejm RP Urszula Rusecka wzięły udział w części samorządowej.

Dyskusja dotyczyła: sytuacji szkół w powiatach bocheńskim i brzeskim, funkcjonowania Kuratorium Oświaty i jego współpracy ze szkołami, współpracy Kuratorium z jednostkami samorządowymi, organizacji pracy szkół, konkursów kuratoryjnych, reformy oświaty, realizacji profilaktyki zdrowotnej w szkołach, aktualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, losów absolwentów szkół ponadpodstawowych, roli Kościoła w kształceniu i wychowywaniu dzieci i młodzieży.   


Skip to content