Dzień Sołtysa

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”

– Jan Paweł II

Szanowni Sołtysi,

11-ego marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. Jest to dobra okazja do wyrażenia szacunku dla wszystkich Sołtysów oraz do podziękowań za Państwa ciężką pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

Sprawowanie funkcji Sołtysa daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim mobilizuje do dalszych starań o jak najlepsze gospodarowanie i rozwój swojej miejscowości. Jesteście Państwo opiekunami wsi, którzy najlepiej znają problemy i potrzeby lokalnego środowiska.

Z okazji Waszego święta- Szanowni Sołtysi, składam najserdeczniejsze życzenia. Życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz sukcesów w działalności sołeckiej, mnóstwo pozytywnej energii i przyjaznych ludzi, z którymi przyjdzie się Państwu spotkać.

Łączę wyrazy szacunku

Józefa Szczurek-Żelazko

Skip to content