Dzień Dziecka w Domu Dziecka w Bochni

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Dom dziecka w Bochni zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne, realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Dzisiaj z okazji Dnia Dziecka asystentka Pani Poseł Józefy Szczurek-Żelazko Pani Elżbieta Adamska odwiedziła Podopiecznych Domu Dziecka w Bochni i przekazała serdecznie życzenia i drobne upominki od Pani Poseł. Dzieci wraz z Panią Dyrektor mgr Elżbietą Rydz-Szczepaniec były wzruszone wizytą, chętnie pokazywały swoje pokoje i pokój dzienny. Pani Dyrektor dziękowała Pani Poseł za pamięć. Trzeba przyznać, iż Wychowankowie Domu Dziecka w Bochni są bardzo pogodni i życzliwi,  a w samym ośrodku panuje miła i wyjątkowa atmosfera.

„Kiedy czegoś bardzo pragniesz, wówczas cały świat stara się, byś mógł spełnić marzenia. Dlatego nie bójcie się marzyć. Wszystkim Dzieciom z Domu Dziecka w Bochni życzę spełnienia marzeń i nieustannej wiary w siebie”.

Józefa Szczurek-Żelazko

Poseł na Sejm RP

[envira-gallery id="1168"]
[envira-gallery slug="1168"]

 

Skip to content