Dożynki w Pleśnej….

Tegoroczne święto plonów w centrum Pleśnej odbyło się 21 sierpnia. Miałam okazję uczestniczyć w tych wyjątkowych uroczystościach, które po raz kolejny były okazją do złożenia wyrazów uznania wszystkim rolnikom oraz ich rodzinom za ich ciężką pracę. Również i tutaj przekazałam Wójtowi Gminy Pleśna Panu Józefowi Knapikowi list od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z okazji dożynek, w którym Pan Minister pisze:

„(…) Polską racją stanu jest rozwijanie produkcji rolnej, tak, aby nigdy nie utracić suwerenności żywnościowej narodu. Po raz pierwszy od 1989 roku sprawy rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich zostały potraktowane jako zadania o strategicznym znaczeniu dla rządu i państwa. To wyjątkowe znaczenie znalazło należne miejsce w Planie Odpowiedzialnego Rozwoju, razem z Paktem dla obszarów wiejskich, którego realizacja przyczyni się do podwyższania dochodów rodzin rolniczych oraz likwidacji zbyt dużych różnic cywilizacyjnych między miastem a wsią.”

Bardzo dziękuje Panu Wójtowi, Sołectwu Pleśnej oraz Centrum Kultury za wspaniałą organizację tego pięknego przedsięwzięcia, jakim są Dożynki … dziękuje również za zaproszenie.

Józefa Szczurek-Żelazko

Poniżej link do reportażu:

http://tarnowska.tv/aktualnosci/czytaj/3563,pelne-humoru-dozynki-w-plesnej.html

Skip to content