Dożynki Gminy Wojnicz w Więckowicach

Dzisiaj odbyły się uroczyste Dożynki Gminy Wojnicz w Więckowicach. Czas dożynek, tak silnie zapisanych w naszej polskiej, narodowej tradycji, był od wieków czasem radości z dobrze wykonanej pracy.” Bóg błogosławił, ziemia plon wydała” ( Psalm 67). Wierzymy w boską opatrzność. Wierzymy, że uczciwa, sumienna praca, będąca, tak jak praca rolnika, służbą społeczną, jest miła Najwyższemu.

Niestety z powodu wcześniej zaplanowanych obowiązków Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pani Józefa Szczurek-Żelazko nie mogła uczestniczyć w uroczystościach. Życzenia wszelkiej pomyślności w pracy i działalności na rzecz dobra Polski i Polaków a także życzenia zdrowia i miłości  oraz błogosławieństwa Bożego, w imieniu Pani Wiceminister Zdrowia, złożyła asystentka Pani Poseł Paulina Rudnik.

[envira-gallery id="4761"]
[envira-gallery slug="4761"]

Skip to content