Dom Pomocy Społecznej w Brzesku

Dzisiaj pracownice biura poselskiego w Brzesku Pani Mieczysława Klimek i Agnieszka Zięba odwiedziły z okazji Dni Dziecka Dom Pomocy Społecznej w Brzesku, prowadzony przez Siostry Służebniczki NMP NP przekazując serdeczne życzenia od Pani Poseł. Podopieczni Domu bardzo się ucieszyli z wizyty i drobnych upominków przekazanych przez Panią Poseł Józefę Szczurek-Żelazko.

Wszystkim Podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Brzesku  życzę dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń, rozwoju swoich pasji i talentów !

Józefa Szczurek-Żelazko

Poniżej krótka historia tego wyjątkowego miejsca:

Towarzystwo Opieki nad Opuszczonymi Dziećmi w Brzesku rozpoczęło w 1916 roku budowę Zakładu Sierocego. Grunt pod budowę i kilka morgów pola podarował dr Stanisław Wisłocki, burmistrz Brzeska, cegłę pod budowę przekazał P. Jan Góetz-Okocimski, bezpośrednią organizacją pracy zajmował się ksiądz proboszcz Roman Mazur. On to wystosował list do Przełożonej Generalnej S.S. Służebniczek NMP NP. w Starej Wsi z prośbą o Siostry. Pozytywną odpowiedź otrzymał już 14. 06. 1919 roku a 25. 06. 1919 roku dwie Siostry rozpoczęły pracę w tutejszym domu. W pierwszym tygodniu lipca miało ulokować się 50 dzieci lwowskich na okres 6 tygodni. Kierownikiem koloni dla tych uczniów był Stanisław Kwietniewski. Żywność dla nich miała przyjść z Ameryki, natomiast pieniądze w kwocie 5.000 koron ofiarował p. Gótz. Kilka miesięcy później nastąpiło otwarcie przez Bp. Leona Wałęsa Zakładu dla sierot na Brzezowcu 54. Na podstawie decyzji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 17. 10. 1951 roku Towarzystwo Opieki nad Opuszczonymi Dziećmi mające siedzibę w Brzesku przestało istnieć. Majątek Stowarzyszenia został przekazany na rzecz zrzeszenia katolików „Caritas” oddział w Krakowie. Zakład dla sierot w roku 1952 został przekształcony w Dom Specjalny dla dzieci umysłowo głęboko upośledzonych, a opiekę nad dziećmi nadal sprawowały Siostry Służebniczki Starowiejskie. W związku z przekształceniem dom należało budynek przystosować chociaż częściowo do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Mieszkańcami domu najpierw byli chłopcy, potem dziewczynki, aż wreszcie Zakład stał się Domem Specjalnym Koedukacyjnym. Dnia 05. 08. 1974r. Zrzeszenie Katolików „Caritas” Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie powierzył na czas choroby J. Słobody obowiązki kierownicze pielęgniarce Domu – siostrze Helenie Grzesiak. Zakład po raz kolejny zmienił swoją nazwę w roku 1991 na Dom Pomocy Społecznej prowadzony nadal przez Siostry Służebniczki NMP NP. (źródło:http://dps-brzesko.pl/pl-PL/dom-pomocy-spoleczne/historia/9-uncategorised/82-historia1)

[envira-gallery id="1176"]
[envira-gallery slug="1176"]

Skip to content