Dobra zmiana …

Poniżej prezentujemy przykłady dobrej zmiany wprowadzonej przez obecny rząd:

1. Prezydent Francji podczas rozmowy z premier Szydło zadeklarował sprawdzenie problemu polskich kierowców w Calais i podjęcie odpowiednich kroków.

2. Polscy policjanci wpierają na ulicach Harlow brytyjskich kolegów. Polscy policjanci będą pomagali policji hrabstwa Essex dotrzeć do liczącej ponad 1,5 tys. osób polskiej społeczności Harlow, od której będą zbierać informacje dotyczące potencjalnych zagrożeń i incydentów na tle narodowościowym.

3.Działa już aplikacja, która umożliwia szybki kontakt z policją i dzielnicowymi. Dzięki niej można wyszukać każdego dzielnicowego w Polsce. Wystarczy wpisać np. własny adres, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza i pokaże, w której jednostce pracuje.

4.Zmiany w przepisach dotyczących alimentów. Dobro dzieci jest najważniejsze, alimenty, które mają im służyć muszą być spłacane, obecnie ok. miliona dzieci ich nie otrzymuje. Jeśli zaległość przekroczy kwotę 3 miesięcznych świadczeń prokurator wezwie dłużnika i pouczy o odpowiedzialności prawnej, jeśli dług zostanie uiszczony, nie będzie prowadzić postępowania, w przeciwnym razie dłużnikowi będzie grozić kara do 1 roku pozbawienia wolności. Wprowadzony program 500 plus i przyjęte dodatkowe przepisy zakładają, że świadczenie z programu nie ma wpływu na wysokość alimentów i nie może zająć go komornik.

5.Reforma edukacji jest przemyślana, odpowiedzialna i rozłożona na wiele lat. Będą: 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea, 5-letnie technika, szkoły branżowe zamiast zawodowych.

6. W Bratysławie rozpoczęto proces reformy UE, na tym zależało Polsce. UE potrzebuje głębokich reform. Grupa V4 przedstawiła propozycję nowego porozumienia w sprawie migracji. Wydaje się, iż obecnie akceptowalny jest elastyczny model przyjmowania migrantów oparty na zasadzie dobrowolności. Porozumienie w sprawie migracji koncentrujące się na pomocy humanitarnej, ochronie granic zewnętrznych i współpracy z krajami trzecimi. Dzięki zdecydowanej postawie Polski udało się wyeliminować wszelkie zapisy, które prowadziłyby do ograniczenia swobodnego przepływu osób

Skip to content