Dobra Zmiana w Rolnictwie

DOBRA ZMIANA W ROLNICTWIE

Rolnicy ocenili w ostatnich wyborach działania polityków PSL i to jak dbali o Polską wieś. Przez 8 lat rządów koalicja PO-PSL doprowadziła do destabilizacji rynków rolnych, a zwłaszcza mleka, mięsa wieprzowego i chowu trzody chlewnej. Ludowcy tolerowali przez całe lata patologie w obrocie ziemią.

Poniżej prezentujemy przykłady dobrej zmiany w rolnictwie wprowadzane przez obecną władzę rządząca:

– likwidacja patologii w obrocie ziemią,

– pomoc dla producentów mleka i trzody chlewnej,

– otwarcie 17 nowych rynków zbytu dla polskich produktów rolno-spożywczych.

– nadrobienie zaległości w wypłacie dopłat bezpośrednich,

– zmiana przepisów dotyczących szacowania szkód łowieckich,

– uproszczenia we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich,

– powołanie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie,

– opracowanie projektu ułatwiającego sprzedaż żywności przez rolników ,

– przygotowanie projektu ustawy o zapobieganiu nieuczciwym praktykom stosowanym wobec dostawców produktów spożywczych i rolnych,

– do konsultacji społecznych skierowany został „Program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020”,

– prace nad Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze rozwoju wsi,

– (ASF) Minister Jurgiel wystąpił do premier Szydło z wnioskiem o powołanie zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z afrykańskim pomorem świń. Minister podczas spotkania z przedstawicielami branży mięsnej poinformował o przygotowaniach do zaostrzenia przepisów dotyczących zwalczania ASF , które mają m.in. zwiększyć uprawnienia powiatowych lekarzy weterynarii oraz wprowadzić kary za nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji. Resort dodatkowo zobowiązał wojewódzkich lekarzy weterynarii do oddelegowania pracowników do regionów objętych wirusem. Oddelegowani lekarze będą sprawdzać gospodarstwa i targowiska. Wobec gospodarstw nieprzestrzegających obowiązków bioasekuracji będą podejmowane decyzje o likwidacji stada bez prawa do ubiegania się o wsparcie.

zdjęcie- źródło:http://www.minrol.gov.pl/

Skip to content