dobra zmiana w edukacji

OBECNY RZĄD CHCE STWORZYĆ 8-KLASOWĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ I DAĆ POLSKIEJ MŁODZIEŻY DOBRZE PRZYGOTOWANE 4-LETNIE LICEA I SZKOŁY ZAWODOWE. Tego potrzebują dzisiaj młodzi ludzie, tego potrzebuje gospodarka. SĄ ZABEZPIECZONE W BUDŻECIE PIENIĄDZE NA PRZEPROWADZENIE REFORMY. SAMORZĄDY MAJĄ 5 LAT NA WDROŻENIE WSZYSTKICH ZMIAN. PROPONOWANE ZMIANY PRZYCZYNIĄ SIĘ DO ZWIĘKSZENIA LICZBY ETATÓW NAUCZYCIELI, a nie do ich zmniejszenia. Nauczyciele nie stracą pracy.

WYGASZENIE GIMNAZJÓW. 8-LETNIA SZKOŁA PODSTAWOWA I 4-LETNIE LICEUM.

Wprowadzenie zmian to wieloletni proces, który będzie przeprowadzany etapami w sposób jak najmniej obciążający uczniów, rodziców i nauczycieli z jednoczesnym zapewnieniem im poczucia bezpieczeństwa. Założenia i cel reformy:

  • PRZYWRÓCENIE 8-LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z EDUKACJĄ WCZESNOSZKOLNĄ W KLASACH I-IV I WZMOCNIENIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.
  • Powrót do 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum oraz powstanie dwustopniowej branżowej szkoły.
  • Nowe 8-letnie szkoły podstawowe będą następcami prawnymi obecnych szkół 6-letnich. Wycofanie się ze zmiany szkoły podstawowej na powszechną to reakcja na głosy samorządowców. Wprowadzenie szkół powszechnych doprowadziłoby do nadmiernych wydatków w samorządach na m.in. zmienianie aktów założycielskich placówek, szyldów, pieczątek itd.
  • Gimnazja nie wyrównały różnic w osiągnięciach szkolnych młodzieży z różnych środowisk. Znaczna liczba gimnazjów prowadzi selektywny nabór, co skutkuje istotnym zróżnicowaniem wyników pomiędzy szkołami. Coraz bardziej widoczne stają się różnice pomiędzy gimnazjami działającymi w dużych miastach i tych na wsiach. Obecny system dyskryminuje młodzież ze wsi i małych miejscowości.
  • NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH AKTUALNIE FUNKCJONUJĄCYCH AUTOMATYCZNIE STANĄ SIĘ NAUCZYCIELAMI SZKÓŁ TWORZONYCH W RAMACH NOWEGO SYSTEMU.
  • NAUCZYCIELE GIMNAZJÓW BĘDĄ NADAL MIELI PRACĘ, bo liczba dzieci w całym systemie edukacji pozostanie bez zmian.W obecnym systemie wręcz brakuje nauczycieli ze specjalizacją np.: doradca zawodowy, doradca metodyczny, asystent, nauczyciel wspierający. Nauczyciele z innymi specjalizacjami dostaną możliwość przekwalifikowania
zdjęcie: https://www.google.pl/search?q=program+reformuj%C4%85cy+gimnazja&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1s6zPppHQAhWFchQKHWHqBr4Q_AUICCgD#imgrc=eVtlGjkBlTSxdM%3A
Skip to content