DOBRA ZMIANA W EDUKACJI DLA RYNKU PRACY I PRZEDSIĘBIORCÓW

DOBRA ZMIANA W EDUKACJI DLA RYNKU PRACY I PRZEDSIĘBIORCÓW

Zmiany w kształceniu zawodowym:

– KSZTAŁCENIE BĘDZIE OPARTE NA REALNYM ZAPOTRZEBOWANIU GOSPODARKI. System finansowania szkół branżowych będzie powiązany z oczekiwaniami rynku pracy. Rząd chce, aby przedsiębiorcy mieli wpływ na wszystkie etapy kształcenia czyli: podstawy programowe, praktyki zawodowe i egzaminowanie.

– RZĄD CHCE REALNEGO WŁĄCZENIA PRACODAWCÓW W PROCES KSZTAŁCENIA I EGZAMINOWANIA, powołania II stopniowej branżowej szkoły oraz utworzenia Korpusu Fachowców i specjalnego Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej.

Cel reformy: II stopniowa branżowa szkoła: Po ukończeniu I stopnia i po zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z drugiej kwalifikacji absolwent uzyska wykształcenie średnie zawodowe i dyplom technika. Absolwent szkoły branżowej II stopnia z tytułem technika będzie mógł przystąpić do matury zawodowej oraz kontynuować kształcenie na wyższych studiach zawodowych.

Nauka programowania/ cyfrowe innowacje w szkołach:

– URUCHOMIONO OD 1 WRZEŚNIA PILOTAŻOWY PROGRAM NAUKI PROGRAMOWANIA W SZKOŁACH i planuje się docelowo wprowadzić nauczanie programowania do edukacji formalnej.

– MEN z Ministerstwem Cyfryzacji rozpoczęło starania, aby każda szkoła w Polsce miała dostęp do szerokopasmowego internetu, w ciągu 2 najbliższych lat internet będzie w każdej szkole.

– Trwają prace nad założeniami Rządowego Programu „Aktywna Tablica”, który pozwoli wyposażyć szkoły w urządzenia multimedialne zastępujące tradycyjne tablice w klasach.

zdjęcie:https://men.gov.pl/

Skip to content