Dobra zmiana w edukacji dla rodziców i dzieci

W dziedzinie edukacji obecny rząd podjął następujące kroki:

1.Przywrócono możliwość decydowania rodziców o wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej przez ich dzieci (7-lat, na wniosek rodzica od 6-roku życia. Statystyka pokazuje, że obecna władza miała rację, a rząd PO działał niezgodnie z wolą rodziców. We wrześniu do szkoły pójdzie 18 proc. sześciolatków, 82 proc. zostanie w przedszkolach.

2. Ponadto, zapewniono od 2017 r. subwencję na dziecko 6-letnie w przedszkolu. Samorząd dostanie na każdego 6-latka dodatkowo 4 tys. 300 zł.

3. Zlikwidowano sprawdzian dla szóstoklasistów. W miejsce sprawdzianu Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni gimnazjom testy diagnostyczne.

4. Uregulowano możliwości odwoływania się od wyników matur. Od 2017 r. maturzyści będą mieli możliwość odwołania się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

5. Wzmocniono rolę rodziców przy procedurze konkursowej na dyrektora szkoły.

6. Zrealizowano kolejny etap wprowadzania darmowych podręczników do szkół podstawowych i gimnazjów.

7. Uczniowie mogą korzystać z bezpłatnych e-podręczników dostępnych na stronie www.epodreczniki.pl. Oferta obejmuje e-podręczniki do przedmiotów oraz dodatkowe materiały dydaktyczne. Szkoły mają możliwość zapewnienia uczniom niepełnosprawnym kompletów podręczników dostosowanych do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych.

8. Do szkół wracają drożdżówki. MEN skutecznie zabiegał o złagodzenie absurdalnych przepisów zakazujących sprzedaży w szkole niektórych produktów żywnościowych. Dotychczasowe obowiązujące przepisy dotyczące działania sklepików szkolnych zostały uproszczone i złagodzone.

obrazek-źródło:https://men.gov.pl/

Skip to content