Dobra zmiana realizowana

 

Przykłady dobrej zmiany mające realne odzwierciedlenie w finansach Polaków:

1. Płaca minimalna wzrośnie do 2 tys. zł miesięcznie (lub 13 zł za godzinę).

2. Wysokość najniższej emerytury wzrośnie do 1000 zł. (od marca 2017 r.)

3.W KRUS wprowadzona zostanie gwarancja najniższej emerytury i renty na poziomie 1000 zł.

4. Wzrosną również: renta socjalna do 840 zł oraz renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 750 zł.

5. 1 września wszedł w życie program darmowych leków dla seniorów. Z leków będą mogli korzystać bez żadnych dopłat wszyscy seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia. W wykazie znalazło się 1129 leków, które pokrywają ponad 81% zapotrzebowania pacjentów powyżej 75 roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30%.

6. 500 PLUS: kompletowanie szkolnej wyprawki jest w tym roku łatwiejsze. Niektóre rodziny mogły wybrać się na pierwsze wspólne wakacje, wysłać dzieci na zajęcia dodatkowe. Programem jest objętych ponad 3,6 mln dzieci. Do rodzin trafiło ponad 7,2 mld zł. Zamiana świadczenia na pomoc rzeczową bądź usługi świadczone na rzecz rodziny objęła w skali kraju jedynie 0,02% rodzin. Raport Banku Światowego z sierpnia br. informuje, że 500+ skutecznie zwalcza ubóstwo w Polsce.

7. Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 8,5 proc. (w lipcu bezrobocie wyniosło 8,6 proc.)

To najniższy poziom bezrobocia od 25 lat. Tak dobrej sytuacji na polskim rynku pracy nie obserwowaliśmy od dawna.

Skip to content