Debata „Profilaktyka i szczepienia ochronne w Polsce: wyzwania i kierunki zmian” .

Fundacja Watch Health Care zorganizowała debatę „Profilaktyka i szczepienia ochronne w Polsce: wyzwania i kierunki zmian” .

 

Wśród priorytetów zdrowotnych, jakie postawiło przed sobą Ministerstwo Zdrowia na rok 2018. jest opieka okołoporodowa oraz opieka nad matką, noworodkiem, dzieckiem do 3 lat. Kluczowe znaczenie w realizacji tego celu będzie mieć profilaktyka i polityka szczepień ochronnych. Dlatego też niezbędna jest merytoryczna dyskusja na temat wypracowania niezbędnych rozwiązań systemowych, zgodnych z europejskimi standardami, a sprostanie tym zadaniom  jest możliwe jedynie w oparciu o dialog.

Podczas debaty zorganizowanej przez Fundacje Watch Health Care Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko odebrała podziękowania dla MZ za działania jakie podejmuje na rzecz dzieci z problemami zdrowotnymi od mamy Kazika.

Skip to content