debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce,

Pani Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko wzięła dzisiaj udział w debacie poświęconej problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, której organizatorem było Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych, a współorganizatorami : Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Podczas debaty poruszono wiele ważnych aspektów takich jak: diagnozowanie i propozycja rozwiązań problemów pielęgniarstwa i położnictwa, kwestia kształcenia – określenia kierunków działań, normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w realizacji świadczeń gwarantowanych „rozporządzenia koszykowe”projektowane zmiany, prestiż i promocja zawodu pielęgniarki i położnej – mechanizmy motywujące do podejmowania kształcenia i pracy w zawodach w Polsce oraz cyfryzacja systemu ochrony zdrowia jako część rozwiązań systemowych i wsparcie opieki pielęgniarskiej.

[envira-gallery id="3896"]
[envira-gallery slug="3896"]

Skip to content