„Darmowe leki dla seniorów 75+”- sukces Ministerstwa Zdrowia

Od 1 września Seniorzy po 75. roku życia mają dostęp do bezpłatnych leków. Jedyne kryterium to wiek. W 2015 r. Seniorzy po 75. roku życia wydali ok. 860 mln zł na leki refundowane. Dzięki projektowi 75+ wydatki tej grupy pacjentów za leki refundowane zmniejszyły się od 1 września 2016 r. o 40%, a w kolejnych latach – zmniejszą się o ponad 60%.

Lista bezpłatnych leków jest częścią obwieszczenia refundacyjnego. Zawiera obecnie 1167 pozycji (1167 preparatów), które obejmują 78 substancji czynnych. Znajdują się na niej leki stosowane w leczeniu osób starszych (głównie chorób przewlekłych, np. chorób serca i układu krążenia, choroby Parkinsona, osteoporozy). Lista jest aktualizowana co dwa miesiące, razem z obwieszczeniem refundacyjnym.

16,6 mln – tyle opakowań bezpłatnych leków trafiło do Seniorów od września 2016 r. do końca lutego 2017 r.;

1,85 mln – tylu Seniorów skorzystało od początku września 2016 r. do końca lutego 2017 r. z bezpłatnych leków (dot. niepowtarzających się numerów PESEL);

ponad 7 mln 129 tys. – tyle recept zrealizowano od 1 września 2016 do końca lutego 2017 r.; ponad 167 mln 988 tys. zł – tyle zostało w kieszeni rencistów i emerytów dzięki rządowemu programowi „Darmowe leki dla Seniorów 75+”.

zdjęcie: źródło: Ministerstwo Zdrowia

Skip to content