Czym będzie tzw. sieć szpitali?

W ostatnich tygodniach pojawia się coraz więcej informacji o projektowanych zmianach w służbie zdrowia. Wiele z tych zmian budzi liczne obawy i wątpliwości. Cześć projektów wciąż jest na etapie konsultacji publicznych bądź prac wewnątrz resortowych, co powoduje, że ich treść i założenia dynamicznie się zmieniają. Jednym z takich projektów jest nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nazywana popularnie ustawa o sieci szpitali. Projekt ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią organizacje udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynacje świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami. Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy zagwarantują odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali. Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i projekcie rozporządzenia, utworzą tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej(PSZ). Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 91% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne (pozostałe 9% zostanie rozdysponowane w drodze konkursowej).

Skip to content