Bus 500 w Gnojniku

W dniu 10 maja Bus 500 odwiedził Gnojnik. Pani Poseł Józefa Szczurek-Żelazko była również i tu!Wraz z Wójtem Gminy Gnojnik Panem Sławomirem Paterkiem  oraz Kierownikiem GOPS-u w Gnojniku Panią Anną Boczarską promowali akcję „Bus 500″. W tutejszej gminie zostało na chwilę obecną złożone ok. 500 wniosków o świadczenie wychowawcze ( dotyczy ok. 1000 dzieci) 30 wniosków została złożono drogą elektronicznie, reszta drogą ” tradycyjną”. Rodzina, która uzyskała największe wsparcie ( 4500 zł) liczyła 9-cioro dzieci, na które przysługiwało 500 zł. Ponadto zostały uruchomione w Gminie dwa dodatkowe stanowiska do obsługi zainteresowanych otrzymaniem przedmiotowego świadczenia.

„Serdecznie dziękuje Panu Wójtowi oraz wszystkim Pracownikom GOPS-u w Gnojniku za pracę jaką włożyli w uruchomienie i poprowadzenie Programu 500 Plus”.

Józefa Szczurek-Żelazko

[envira-gallery id="977"]
[envira-gallery slug="977"]

Skip to content