Bus 500 w Dębnie

W dniu 5 maja Bus 500 odwiedził Dębno. Pani Poseł Józefa Szczurek-Żelazko była również i tu!Wraz z Wójtem Gminy Dębno Panem Wiesławem Kozłowskim promowali akcję „Bus 500″. W tutejszej gminie zostało na chwilę obecną złożone 800 wniosków o świadczenie wychowawcze. Władze samorządowe spodziewają się liczby ok. 1200. 70 wniosków została złożono drogą elektronicznie, reszta drogą ” tradycyjną”. Rodzina, która uzyskała największe wsparcie ( 4500 zł) liczyła 9-cioro dzieci, na które przysługiwało 500 zł.

Pomimo deszczu i niesprzyjającej aury dziękuje Panu Wójtowi oraz Pracownikom GOPS-u w Dębnie oraz Paniom z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za zaangażowanie w przeprowadzenie w tej miejscowości akcji promocyjnej.

Józefa Szczurek-Żelazko

[envira-gallery id="935"]
[envira-gallery slug="935"]

Skip to content