Bocheńska „Solidarność” zaprosiła posłanki na Sejm RP

Na zaproszenie Agnieszki Morawiec, koordynatora „Solidarności” w forum uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele bocheńskich szkół oraz  z sąsiednich gmin. Honorowymi gośćmi były posłanki na Sejm RP: Urszula Rusecka (z Wieliczki, członkini sejmowej komisji oświaty i aktywności społecznej) oraz Józefa Szczurek-Żelazko (z Brzeska, członkini komisji zdrowia).

A. Morawiec podkreśliła, że celem zarówno tego forum jak i spotkania z nową kurator Małopolski było i jest umożliwienie przedstawicielom  miejscowej edukacji wyrażenia swoich uwag, propozycji i obaw związanych z zapowiadanymi reformami. Wszyscy zgromadzeni jednogłośnie wyrażali sprzeciw wobec likwidacji dotychczasowej struktury szkół, co wiązałoby się z ogromnym bezrobociem wśród nauczycieli.

Apelowano również o doprecyzowanie współpracy policji i sądownictwa ze szkołą, aby lepiej wspierały ją w działaniach wychowawczych. Urszula Rusecka, odnosząc się do tych uwag zapewniła, że planowane zmiany nie przyczynią się do zwolnień nauczycieli, lecz przede wszystkim skoncentrują się na tzw. podstawie programowej.

Pani poseł powiedziała m.in., że nauka w liceum znów będzie 4-letnia, pozycja kuratora (znacznie wzmocniona) ma służyć szkołom. Z kolei Józefa Szczurek – Żelazko potwierdziła, że w komisjach sejmowych dyskutuje się nad opieką medyczno-stomatologiczną w szkołach oraz nad wzmocnieniem współpracy poszczególnych resortów, dotychczas zbyt hermetycznych w swych działaniach, aby wspomóc szkoły i nauczycieli.

http://www.czasbochenski.pl/stale-rubryki/bochnia-wydarzenia/bochenska-solidarnosc-zaprosila-poslanki-na-sejm-rp/

 

Skip to content