bocheńska Barbórka

Tegoroczna bocheńska „Barbórka” odbyła się 30 listopada 2017r. Niestety Wiceminister Zdrowia Pani Józefa Szczurek-Żelazko z powodu wcześniej ustalonych obowiązków nie mogła uczestniczyć w tej uroczystości, dlatego też w imieniu Pani Poseł życzenia dla wszystkich Górników i Ich Rodzin złożyła asystentka Pani Poseł Pani Elżbieta Adamska. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.:-  Minister Piotr Nowacki- Doradca Prezydenta RP, Senator Zbigniew Cichoń,przedstawiciele Ministerstwa Energii, Poseł Urszula Rusecka, Poseł Urszula Augustyn, Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Wojciech Grzeszek, lokalne władze samorządowe, a także przedstawiciele krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.

[envira-gallery id="5306"]
[envira-gallery slug="5306"]

Skip to content