77. posiedzenie Sejmu.

Okolicznościowe uchwały podjęte przez posłów

W czwartek, czwartego dnia 77. posiedzenia Sejmu, posłowie przyjęli szereg okolicznościowych uchwał. Izba uczciła Tajną Organizację Wojskową „Gryf Pomorski”, konspiracyjną formację niepodległościową na Pomorzu, w 80-lecie jej utworzenia i 75 rocznicę śmierci jej założyciela i dowódcy kpt. Józefa Dambka. „Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski” to piękna karta polskiej konspiracji niepodległościowej czasu wojny i etos, na który Kaszubi, Kociewiacy i inni Pomorzanie powoływali się w okresie powojennej opresji komunistycznej” – napisano w dokumencie.

Sejm upamiętnił w uchwale 145. rocznicę urodzin Wincentego Witosa, którego scharakteryzowano jako „niekwestionowanego Ojca Niepodległości Polski” odrodzonej w listopadzie 1918 r. „Wincenty Witos był wybitnym samorządowcem, parlamentarzystą i państwowcem. Niepodległe państwo polskie, jego bezpieczeństwo i rozwój były dla niego najważniejszym celem. Na Jego pomniku w Warszawie znajdują się niezwykłe słowa: „a Polska ma trwać wiecznie”. I trwa” – czytamy.

Izba przyjęła uchwałę na 100-lecie powstania gabinetu Ignacego Jana Paderewskiego. „Ten rząd doprowadził do przeprowadzenia demokratycznych wyborów do Sejmu Ustawodawczego 26 stycznia 1919 r. i do samorządu terytorialnego w lutym 1919 r., powstania Policji Państwowej, rozbudowy administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwa publicznego wszystkich typów, polskiej służby dyplomatycznej i innych instytucji państwowych, a także rozpoczęcia odbudowy gospodarczej kraju z wykorzystaniem mechanizmów gospodarki rynkowej”.

Ponadto Izba uczciła 30. rocznicę śmierci księży Stefana Niedzielaka i Stanisława Suchowolca – szykanowanych przez bezpiekę PRL za wspieranie opozycji demokratycznej i zamordowanych w niewyjaśnionych okolicznościach. W tekście uchwały podkreślono, że „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa w ten sposób hołd bohaterskim kapłanom i tym wszystkim osobom duchownym, którzy zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach służąc wiernie Polsce w czasie komunistycznej dyktatury”.

Posłowie upamiętnili również 100-lecie debiutu i 50. rocznicę śmierci jednego z największych polskich poetów XX w. – Kazimierza Wierzyńskiego. W podjętej uchwale scharakteryzowano poetę m.in. w następujący sposób: „Znany i ceniony był w dwudziestoleciu międzywojennym jako współtwórca grupy artystycznej „Skamander”, przyjaciel Juliana Tuwima i Jana Lechonia. Młodzieńcze tomy Wierzyńskiego współtworzące atmosferę niepodległej Ojczyzny były manifestacją żywotności, energii i entuzjazmu. Tom „Wolność tragiczna” – oddał hołd wielkości postaci Józefa Piłsudskiego. Jego powojenna, emigracyjna twórczość to dojrzały hymn na cześć Bożego ładu, wejrzenie w tragizm ludzki i cierpienie narodu”.

Skip to content