Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia jest podstawą działań mających na celu: wydłużenie życia Polaków, poprawę związanej ze zdrowiem jakości ich życia,  ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

NPZ wyznacza sześć celów operacyjnych wybranych ze względu na ich wpływ na nasze życie i zdrowie:

1. poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa;

2. profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,

uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi;

3. profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa;

4. ograniczenie ryzyka zdrowotnego, które wynika z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki;

5. promocja zdrowego i aktywnego starzenia się;

6. poprawa zdrowia prokreacyjnego.

Narodowy Program Zdrowia łączy różne programy profilaktyczne (m.in. z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub alkoholizmowi), które dotychczas były realizowane na podstawie kilku ustaw i w związku z tym miały różne terminy realizacji oraz różne źródła i poziomy finansowania. Określa także najważniejsze zadania do wykonania. Do koordynacji działań ministerstw realizujących NPZ powołany został Komitet Sterujący, w którego skład wchodzą wiceministrowie z zaangażowanych instytucji.

zdjęcie:źródło:http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/npz-2016-2020/konkursy-narodowy-program-zdrowia/

Skip to content