Dzień Sołtysa

Szanowni Państwo,

11-ego marca na terenie całej Polski obchodzony jest Dzień Sołtysa. Z każdym rokiem to święto staje się popularniejsze i coraz bardziej doceniane.

Jest to dobra okazja do wyrażenia szacunku dla wszystkich Sołtysów ze strony nie tylko mieszkańców ale także przedstawicieli władz. To okazja do podziękowań za ich ciężką pracę i zaangażowanie w realizację określonych celów oraz działalność na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

Sołtysi pełnią bardzo ważną funkcję. Będąc organem wykonawczym sołectwa, spajają działalność tych jednostek z działalnością gmin, wspomagają gminy w realizacji ich zadań, ale i również organizują pomoc mieszkańcom oraz wspólną pracę na rzecz danego miejsca zamieszkania. To między innymi dzięki zaangażowaniu Sołtysów, ich sumiennie wykonywanym obowiązkom oraz ich trosce o ludzi, wizerunek polskich gmin stale się poprawia- poprawiają się warunki życia mieszkańców:poprawia się stan dróg, budują się sieci kanalizacyjne i oświetlenia ulic; powstają chodniki, place zabaw, bezpieczne przejścia dla pieszych, nowe wiaty autobusowe.

Praca Sołtysa to nie tylko przywilej ale przede wszystkim duża odpowiedzialność. To ludzie, którzy angażują się w sprawy swoich miejscowości, podejmują starania w celu realizacji różnych inwestycji, a co najważniejsze są blisko ludzi, blisko ich problemów takich jak bieda, alkoholizm, bezrobocie. To szczególna funkcja zaufania publicznego.

Z okazji Waszego święta-Szanowni Sołtysi, składam najserdeczniejsze życzenia Dla mnie jako Parlamentarzysty Państwa praca i poświecenie jest bardzo ważna w rozwoju każdej społeczności lokalnej- pragnę zwrócić uwagę nie tylko na rolę, którą odgrywa Sołtys w polskiej wsi, ale i również wyrazić szczególne słowa podziękowania za dobrą współpracę, zaangażowanie i liczne Państwa inicjatywy, które przekładają się na rozwój sołectw i realizację potrzeb ich mieszkańców.

Życzę dobrego zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Z poważaniem

Józefa Szczurek-Żelazko

Skip to content