uchwała upamiętniająca 150 lat działalności Towarzystwa Gimnastycznego ” Sokół”-

10 lutego b.r. Sejm podjął uchwałę upamiętniającą 150 lat działalności Towarzystwa Gimnastycznego ” Sokół”- pionierskiej organizacji wychowania fizycznego i sportu w Polsce.

W związku z powyższym składam wyrazy szacunku i uznania Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół” w Brzesku, którego członkowie przyczynili się m.in. do popularyzacji gimnastyki w  społeczeństwie , propagowania i szerzenia poczucia odpowiedzialności oraz poczucia obowiązku wobec państwa i wszelkich cnót obywatelskich…Niech podjęta 10 lutego b.r. przez Sejm uchwała będzie stanowić dla wszystkich Członków Brzeskiego Towarzystwa wyraz ogromnego szacunku dla wszystkich działaczy, którzy przyczynili się do wychowania wielu pokoleń polskiej młodzieży w duchu patriotyzmu i postaw obywatelskich.

Poniżej link:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=5BF225A7531F8E33C12580C30045B7AF

 

Skip to content