26 września 2017 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

26 września 2017 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.
Do kiedy złożyć wniosek do wojewody?

Jednostki samorządu terytorialnego muszą teraz przekazać wojewodom wnioski o dotacje na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Mają na to 5 dni od dnia wejścia w życie ustawy, a zatem termin upływa 1 października 2017. Jest to jednak dzień wolny od pracy, dlatego samorządy mogą składać wnioski do 2 października.

Oświadczenie

Każdy samorząd musi również złożyć oświadczenie, że gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole będzie prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

Oświadczenie pozwoli uniknąć sytuacji, w której środki publiczne na wyposażenie gabinetu, służyłyby udzielaniu świadczeń ze środków prywatnych.

Kto może prowadzić gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole?

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który udziela świadczeń zdrowotnych : na podstawie umowy z NFZ lub
finansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, która prowadzi szkołę.

Wszystkie podmioty odpowiedzialne za zapewnienie uczniom dostępu do takich świadczeń, w tym również NFZ, powinny dołożyć starań, aby w szkolnym gabinecie profilaktyki zdrowotnej świadczeń udzielała pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna (zgodnie z obowiązującymi przepisami – koszyk POZ).
Klasyfikacja budżetowa

Wnioskowane środki z budżetu państwa, które są przeznaczone na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, należy sklasyfikować jako dotację dla jednostek samorządu terytorialnego w dziale 801 – Oświata i wychowanie.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/informacja-dotyczaca-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-zapewniajacych-poprawe-jakosci-i-dostepnosci-swiadczen-opieki-zdrowotnej/

zdjęcie:http://www.expressbydgoski.pl/tag/zloty-stetoskop/
Skip to content