20 sierpnia- Dożynki Gminy Pleśna.

20 sierpnia- Dożynki Gminy Pleśna.

 Dla Prawa i Sprawiedliwości, sprawy polskiej wsi są jednymi z najważniejszych. Udało się ustabilizować rynki rolne, ceny większości płodów rolnych, są na zadawalającym poziomie, choć trzeba dalej robić wszystko, by za ciężką pracę rolnicy otrzymywali godziwą zapłatę. Wstrzymano spekulację polską ziemią i jej wykup przez obcokrajowców. Nadal będą poprawiane te przepisy tak, by najpełniej odpowiadały potrzebom polskich rolników. W sposób nie występujący nigdy wcześniej wsparto system ubezpieczeń w rolnictwie, przeznaczając prawie miliard złotych na dopłaty do składek płaconych przez rolników. Wprowadzono rozwiązania chroniące producentów i przetwórców rolnych, w większym, niż dotychczas stopniu, przed oszustwami ze strony skupujących produkty rolne, w tym rząd stara się ograniczyć dominującą, monopolistyczną pozycję zagranicznych sieci supermarketów.

Rozwijana jest promocja polskiej żywności rozszerza się jej eksport, wprowadzając ją na kolejne, nowe rynki zagraniczne. Wprowadzono także rozwiązania, które pozwalają każdemu rolnikowi w swobodny i legalny sposób przetwarzać wytworzone w swoim gospodarstwie surowce rolne i sprzedawać je bezpośrednio konsumentom, poszukującym dobrej, zdrowej i świeżej żywności.

Niestety Pani Wiceminister Zdrowia nie mogła uczestniczyć w tych Dożynkach, życzenia dla wszystkich Rolników i Ich Rodzin w imieniu Pani Wiceminister złożyła asystentka Pani Poseł Paulina Rudnik.

[envira-gallery id="4780"]
[envira-gallery slug="4780"]

Skip to content