Ziemia Wielicka – To znaczy być aktywnym posłem!

Jako Poseł PiS aktywnie wspieram lokalne samorządy i placówki z regionu. Dzięki mojemu zaangażowaniu konkretną pomoc finansową otrzymało kilkadziesiąt podmiotów. Pracując w rządzie od prawie trzech lat mam większą możliwość wspierania społeczności lokalnej. Cieszę się, że na wszystkie te inicjatywy, udało się pozyskać wsparcie. Dzięki temu mamy lepsze drogi, potrzebne inwestycje i nowy sprzęt w szpitalach.

Moje wsparcie przyspieszy choćby budowę nowej Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. W tym roku na ten cel rząd przekazał 432 tys. zł. – Fundusze te są przeznaczone na wykonanie projektu. To jednak nie wszystko, w przyszłym roku do Brzeska trafi ponad 1,3 mln zł na rozpoczęcie budowy. Inwestycja powstanie na działce zabezpieczonej na ten cel przez Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Dzięki rządowej dotacji i wsparciu wyremontowana zostanie także droga powiatowa, która przebiega przez: Gnojnik, Lewniową, Złotą, Biskupice Melsztyńskie, przebudowy doczeka się też droga powiatowa Tymowa – Łososina Dolna.

Chodniki i zabytki
Budowa chodnika w Uszwi i Zawadzie Uszewskiej to także pokłosie mojego wsparcia.

Dbam o zabytki. Dzięki mojej pomocy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Brzeska trafiły fundusze na remont dachu zabytkowego Ratusza w Brzesku. Dotację otrzymały: XV-wieczny zamek w Dębnie na zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina Biskupa w Gnojniku na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, drenaż opaskowy, budowę podjazdu dla niepełnosprawnych, a także wykonanie badań archeologicznych i geologicznych.

Zdrowie przede wszystkim
Oczkiem w mojej głowie jest służba zdrowia. Dzięki mnie do szpitali w regionie trafiło wiele milionów złotych. W Brzesku rządową pomoc otrzymały: Centralna Sterylizatornia, Szpitalny Oddział Ratunkowy, czy modernizowany Blok Operacyjny.

Szpital realizuje również programy profilaktyczne finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia np. Program profilaktyki raka jelita grubego, w ramach którego pacjenci mogą wykonać bezpłatnie kolonoskopię.

Dużą i konkretną pomoc uzyskali też samorządowcy zabiegający o wsparcie inwestycji sportowych np. budowę hal sportowych. Dzięki moim zabiegom wsparcie otrzymała budowa hali widowiskowo- sportowej w Brzesku przy „Trójce”, budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie (wartość tego projektu, to prawie 12 milionów złotych, z czego 4 miliony zostały przyznane Gminie Dębno przez Ministerstwo Sportu i Turystyki).

Ważni są seniorzy
Nie bez znaczenia jest mocne wspieranie działań skierowanych do seniorów. Dofinansowanie w ramach rządowego programu „Senior+” na lata 2015-2020 na utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+”otrzymały między innymi w gm. Dębno, gm. Brzesko.

To jednak nie wszystko, zostały także podpisane promesy dofinansowania dla samorządów z terenu województwa małopolskiego na zadania związane z remontem i odbudową infrastruktury komunalnej, przyczyniając się do zwiększenia dostępności do unikalnych walorów przyrodniczo- turystycznych województwa małopolskiego poprzez poprawę stanu dróg i mostów. Gnojnik otrzymał 610 tys. zł, Iwkowa ponad mln zł.

Ostatnie lata to dla mnie bardzo intensywny okres związany z pracą w Ministerstwie Zdrowia, ale też spotkaniami z mieszkańcami i aktywnością w terenie głównie podczas weekendów. Ta działalność daje mi dużą satysfakcję i poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Jestem dumna, że dzięki wsparciu PiS tak wiele udało się nam razem zmienić.


Skip to content